OKJ-s tanfolyamok

Pedagógiai asszisztens

OKJ 52 140 01 0000 00 00

A Köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től óvodákban 3 óvodai csoportonként 1 fő, iskolákban 100 tanulónként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását teszi kötelezővé az oktatási intézmények számára.

A tanfolyam célja:

A képzés elvégzésével a hallgatók képessé válnak az alábbi feladatok ellátására:

 • csoportok, gyerekek felügyelete tanórák előtt és után,
 • tanulók vagy csoportok kísérése intézményen kívüli foglalkozások, programok helyszínére, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, stb.,
 • csoportos étkezések felügyelete,
 • tanulók által használt helyiségek rendjének, tisztaságának ellenőrzése,
 • távollévő tanárok helyettesítése,
 • szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése,
 • tanórai foglalkozások során szükséges eszközök előkészítése,
 • pedagógus munkájának segítése,
 • adminisztrációs teendők ellátásában való közreműködés.

A tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A képzés során oktatott modulok:

 • Általános pedagógiai asszisztensi feladatok (1283-06)
 • Oktatási tevékenység (1291-06)
A tanfolyam kezdete: ELINDULT! CSATLAKOZZON!
Időbeosztása: heti 2 nap, 16.15-19.15-ig (220 óra)
Tervezett befejezés:  2014. április 30. 
Helyszín: Zalaegerszeg

A szakmai vizsga részei:

1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

 • 1. Gyakorlati: Közreműködés oktatási, nevelési feladatok végrehajtásában, közvetlenül a gyermekek, tanulók körében végzett tevékenységekben
 • 2. Írásbeli (számítógépes): Szakmai információk feltárása és feldolgozása számítógép használattal (45 perc)
 • 3. Szóbeli: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében

1291-06 Oktatási tevékenység

 • 1. Gyakorlati: Az oktatási tevékenység eszközeinek előkészítése, használatuk segítése, közreműködés a tanulók tanórai jellegű tevékenységeinek felügyeletében, a tanulói eredmények értékelésében, és az oktatási adminisztrációban
 • 2. Írásbeli: Adott témájú és módszerű tanóra vázlatának elemzése értékelése megadott szempontok alapján (120 perc)
 • 3. Írásbeli (számítógépes): Adott elektronikus források felhasználásával nyomtatott oktatási segédanyag készítése, szövegszerkesztő alkalmazása és elektronikus kommunikáció (60 perc)
 • 4. Szóbeli: Az egyes műveltségi területek keretében folyó nevelés és oktatás főbb céljainak, feladatainak és módszereinek elemzése szakmai megbeszélés keretében

A tanfolyam költségei:

 • Jelentkezési díj: 3.000,- Ft (a képzés 1. napján fizetendő)
 • Tanfolyami díj összesen: 105.000,- Ft
 • Vizsgadíj összesen: 35.000,- Ft

A tanfolyami díjból 10% kedvezményt biztosítunk a díjat egy összegben fizetők, regisztrált munkanélküliek, valamint GYES-en, GYED-en lévők részére! Havi részletfizetési lehetőség!

Online jelentkezés tanfolyamra

Tanfolyamok, képzések:
Kiemelt tanfolyamok: